Organisatie

Wie is wie binnen EFTA?

Bestuur EFTA-Benelux
Het EFTA-Benelux bestuur is zodanig samengesteld dat het representatief is voor de achterban. Het bestuur telt momenteel zes leden. De bestuursleden zijn direct bij het flexografisch drukprocedé betrokken als flexodrukker of als toeleverancier.  

- Roel Seele, voorzitter

- Wim Buyle, vicevoorzitter
Algemeen Directeur, Advanced Machinery

- Johan Kranenbroek, penningmeester
Algemeen Directeur, Oerlemans Plastics BV

- Henk Edzes
Sales Manager, Clondalkin 

- Michel Van de Vyver
Managing Director, BASTIN-PACK   

- Robert Durieux
Sales & Marketing Manager, Tech Sleeves

- Jules Lejeune, secretaris EFTA-Benelux

- Celesta Maas, Management Assistent EFTA-BeneluxEreleden EFTA-Benelux: 
EFTA-Benelux heeft de volgende personen wegens hun grote persoonlijke verdiensten voor de vereniging en flexografische industrie benoemd tot erelid.

- Jaap der Nederlanden: erelid sinds ledenvergadering d.d. 19 mei 1999

- Adrie Dobbenberg: erelid sinds ledenvergadering d.d. 7 november 2006 († 10 februari 2015)

- Joan Hanegraaf: sinds ledenvergadering d.d. 15 november 2011


Kascommissie
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk advies van haar bevindingen uit.

- Raymond Nuyens
Burrows Netherlands B.V.

Raymond van Hoorn
Windmöller & Hölscher Benelux B.V.


EFTA