15 december 2021

Verpakkingsdesignprojecten: workflow, eigendom en verantwoordelijkheden

 

Het perspectief van een merk-eigenaar.
De eerste spreker is Lotte Krekels, Packaging Manager bij Carrefour Belgium, die ons meeneemt in het gemiddelde verpakkingstraject van de huismerken bij de supermarktketen. Hoewel elke eindafnemer anders is, en de rollen misschien niet altijd gelijk zijn, geeft het wel een kijkje achter de schermen bij de afnemer.

Bij Carrefour begint alles met “de briefing”. Dit eerste document zet uit waar de verpakking allemaal aan moet voldoen. Denk hierbij aan de marketing aspecten, maar ook aan technische functionaliteiten. Deze diversiteit zorgt ervoor dat er input van veel verschillende partijen benodigd is. Bij Carrefour wordt dit opgezet door de verpakkingsontwikkelaar en categoriemanager (inkoop), en wordt het daarna gevalideerd door de categoriemanager en de brand manager.

Wanneer dit document compleet geaccordeerd is, begint de creatie van de verpakking. De leden van de 2e fase zetten de briefing om tot een eerste concept van de daadwerkelijke verpakking. Dit wordt gedaan door de verpakkingsmanager en zijn afdelingsleden, en door de brand manager.

In de 3e fase wordt het concept definitief gemaakt; maar niet voor het aan diverse checks en akkoorden bloot is gesteld. Ook hier blijven de categoriemanager en de verpakkingsontwikkelaar in de lead.

Tot slot wordt de eerste productie gedraaid. Deze proefproductie levert een verpakking op die identiek zal zijn aan de massa geproduceerde verpakking. Voor de daadwerkelijke lancering moet deze eerste productie goedgekeurd worden, wat bij Carrefour door een zogenaamde “productie tribune” gebeurt: een groep leden die op diverse vlakken de verpakking controleert.


Prepress: hoe vertaal je het idee naar drukmateriaal
De tweede spreker, Marthin Flokstra van Rudico Artwork & Prepress, zoomt verder uit. We zien wat er gebeurt na de oorspronkelijke stappen van de merk-eigenaar. En niet alleen wat er gebeurt: ook zien we de verantwoordelijken en verschillen die deze stap met zich mee brengen. Interessant is dat deze Prepress spreker ook bij zijn eigen projecten meerdere workflows herkent. Zoals in de meeting wordt gezegd: “Er zijn meerdere wegen naar Rome”.

Eerst licht hij een “traditionele workflow” toe, waarbij de Prepress instantie vooral is “ingekocht” door de drukkerij. Het voordeel hiervan is een nauwere samenwerking (Drukker en Prepress “spreken elkaars taal”) en een erg betrouwbare proefdruk. Het nadeel is minder contact met de merkeigenaar zijn Marketing/ Design, en de beperkte merk consistentie bij andere drukvormen (die weer bij een andere drukkerij – prepress combo vandaan komen).

Een alternatieve workflow is één waar de opdrachtgever zowel de Prepress en Flexo-drukplaat rechtstreeks inkoopt. Voordeel is een hogere mate van flexibiliteit voor de opdrachtgever, en een directere afstemming tussen Design en Prepress. Nadeel is de beperkte invloed van de drukkerij en de vaak hoge eisen qua (internationale) communicatie die deze 3-partijen workflow met zich meebrengt.

Tot slot is er de mogelijkheid van een opdrachtgever om samen met een PMA (Print Management Agent) te werken. Deze onafhankelijke partij gaat vaak tussen de eerdergenoemde partijen inzitten en fungeert als een coördinator en bewaker.

Ook hier zijn er na- en voordelen. Zo is de data van een PMA vaak (nog) niet druk-specifiek. En hoewel deze rol soms wordt vervuld door een prepress bedrijf, wordt het druk-specifiek maken soms ook aan de drukker van de verpakking overgelaten In dit laatste geval is dit een extra kostenpost op het totale project. Aan de andere kant bevordert deze workflow de consistentie en kwaliteit tussen verpakkingsspecialisten, en geven de kwaliteitsnormen van een PMA een opdrachtgever internationaal bereik.


Repro en drukvormen: een technischere blik op het drukmateriaal
Waar prepress nog redelijk high over naar het proces keek, gaan we in het derde deel technisch de diepte in. Dirk Cantens, Managing Director van Steurs, neemt ons door de stappen die een design of artwork omzetten naar een drukklaar bestand. Zo staat hij stil bij o.a. de lijndikte, de maximale inktbezetting en het maximumaantal kleuren van een design. Maar ook de vervuiling van het substraat en de trapping komen aan bod tijdens deze technische briefing.

Belangrijke conclusies van zijn punten zijn een “target” (Prepress moet weten wat de brand owner goedgekeurd heeft), en het feit dat er niet zoiets als een Flexo-standaard bestaat. De specificaties kunnen verschillen per drukker, per drukpers, en eventueel per substraat. Deze variatie heeft elk weer een invloed op het uiteindelijke design.

De uitdaging is dus aan Prepress om designs te behandelen/ op te leveren op een manier waarop ze rekening houden met deze variatie.


De drukkerij: de laatste stappen naar een verpakking
Tot slot deelt Jan-Jitse Dalmolen, Prepress Manager van Südpack Verpackungen Grootegast zijn gedachten en tips vanuit de drukkerij. Hoe kan je als drukkerij het project tot een succesvol einde brengen? Een belangrijke slogan in dit deel is aldus Jan-Jitse “Managing Expectations”. Zet duidelijke verwachtingen, en wees duidelijk in het aanhouden van deze verwachtingen. Of dit nou richting de klant, de PMA, of interne afdelingen is.

Concrete punten waarop je dit kunt doen zijn het “weten” van twee belangrijke aspecten. Weet wat anderen van je verwachten (wat zijn de spelregels, deadlines en of/kosten die bepaald zijn), en weet wat je moet aanleveren (bijv. printspecificaties of drukcurves mits van toepassing).

Een extra tip vanuit Jan-Jitse is het hanteren van interne normen voor bepaalde processen. Hiermee wordt een set van regels gemaakt, waardoor alle partijen duidelijker weten wat ze ermee aan kunnen. Enkele praktische voorbeelden van dit standaardiseren waren het bepalen van drukcurves bij veel gebruikte combinaties (materiaal + inkttypen), het vastleggen van afwijkingen en het maken en vastleggen van afspraken met business partners.

Naast deze praktische tips hebben onze vier sprekers nog veel meer concrete informatie gedeeld tijdens dit extreem uitgebreide webinar, maar voor de volle informatie verwijzen we je graag naar de opname. Deze opname is gratis terug te zien voor al onze EFTA leden via de volgende link:

Nog geen lid maar wel benieuwd naar dit soort verpakkingsgerelateerde kennissessies? Klik dan hier voor meer informatie.