1 juli 2021

20 mei jl: Masterclass #3, ‘Flexo inkten en migratie’

Vorige maand vond de meest recente Masterclass van 2021 plaats. Een gedetailleerde blik in de inkten achter flexo bedrukkingen, en in ‘inktmigratie’. Wat migratie precies betekent is al een beetje terug te zien in de naam: het geeft aan in welke mate een materie (bijv. olie) door de bedrukking, en eventueel de verpakking, kan trekken.De masterclass behandelde hoe inkten worden gemaakt, hoe migratie werkt, en hoe migratie voorkomen kan worden.

De opbouw en structuur van flexo inkten
De inkt die een drukker gebruikt bestaat altijd uit diverse lagen. De kleurmiddelen en pigmenten verzorgen de kleur van de uiteindelijke inkt. Hiernaast bestaat een inkt ook vaan uit een laag verdunningsmiddel. Dit middel zorgt ervoor dat de inkt dun genoeg wordt gemaakt om op drukpersen verwerkt te kunnen worden.

Hierna komen we bij het bindmiddel: een middel (kan zowel een bindmiddel op basis van water, of op basis van een oplosmiddel zijn) dat pigment bij elkaar houdt, en ook verantwoordelijk is voor het binden van het pigment aan het substraat.

Naast deze veelvoorkomende middelen bestaat een inkt ook vaak uit (diverse) hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een modificatiehars of weekmaker. Dit soort hulpmiddelen worden per inkt gekozen voor de specifieke verbeteringen die zij realiseren. Denk aan een verbeterde inktoverdracht, verbeterde laminatie eigenschappen of een lagere solventretentie.


(Inkt)migratie
Tot en met begin 2000 was het migratievraagstuk nog redelijk onderbelicht. Dat veranderde in 2005, na een groot schandaal binnen Europa, toen ITX werd o.a. gevonden in babymelk en andere vloeibare voedingsmiddelen: een schandaal dat schokgolven door de verpakkingsindustrie stuurde.

Na deze korte geschiedenisles gaat de masterclass meer in op de techniek: de verschillende vormen van migratie worden benoemd (overzet, diffuse en gasfase) en ook wordt ingegaan op de vraag hoe producten dit fenomeen kunnen bestrijden (bijv. met het gebruik van natuurlijke drukinkten of een plantaardige olie als smeermiddel).


Het topje van de ijsberg
Deze samenvatting was nog maar het topje van de ijsberg, aangezien o.a. ook verboden kleuren (zoals ‘mummie-bruin’ en ‘uranium oranje’) en de verschillen tussen watergedragen inkten en inkten op oplosmiddelbasis kort werden behandeld (een onderwerp waar we recent ook een webinar aan hebben gewijd!). Maar om alles mee te krijgen verwijzen we je graag naar de video-opname van het webinar zelf. Deze is voor leden op aanvraag terug te kijken (zie via de volgende link terug te kijken voor al onze EFTA leden: klik hier

Ben je nog geen lid van de EFTA, maar wil je wel meer weten over inkten of flexobedrukkingen in het algemeen? Informeer je werkgever en collega’s over ons en overweeg lid te worden!