31 maart 2020

FTA Position Paper

Onder deze uitzonderlijke omstandigheden is het prioriteit van de FTA Europe het veiligstellen van de bedrijfscontinuïteit voor de levering van consumptiegoederen, die van vitaal belang zijn voor de bevolking. Voedsel is daar één van.

Het is van essentieel belang dat de voedselvoorziening van de Europese bevolking wordt gewaarborgd en daarom moet elke verstoring van de bevoorradingsketen worden vermeden.

De Europese grafische industrie waarschuwt daarom voor het reeds bestaande tekort aan synthetische ethylalcohol van bepaalde bedrijven. Synthetische ethylalcohol is een kritisch leveranciersmateriaal voor de productie van bedrukt verpakkingsmateriaal, en dus voor de productie van voedselverpakkingen. Zonder verpakking kunnen levensmiddelen de eindverbruiker niet bereiken.

Synthetische ethylalcohol wordt ook gebruikt voor de productie van desinfectiemiddelen, die met de verspreiding van COVID-19 aanzienlijk is toegenomen. Hoewel de levering van synthetische ethylalcohol voor sanitaire doeleinden, met name in medische omgevingen, moet worden gewaarborgd, moet ook de levering ervan voor de continue productie van levensmiddelenverpakkingen beschikbaar zijn.
Lees meer