1 juli 2020

BLOG van de voorzitter ''EFTA Benelux drukt doorrrr''

“Is het lidmaatschap van een brancheorganisatie in deze individualistische tijd nog wel opportuun?”, wij kunnen de zaken als bedrijf toch prima zelf regelen. Deze vraag horen bestuursleden wel eens. Maar ook “Wat doet die club dan eigenlijk precies” en dat is de goede vraag, want dan kunnen we in gesprek, ook over de eerste vraag.

Sinds 1981, dus al bijna 40 jaar, brengt EFTA Benelux het flexodrukken onder de aandacht. In het begin werd de nadruk gelegd op promotie van flexodruk en het verspreiden van de technische kennis. De opkomende flexodruktechniek moest zich een plaats verwerven tussen de toenmalige grootmachten als offset en diepdruk. Tevens moest het drukken met flexibele drukplaten geleerd, verfijnd en verbeterd worden. De EFTA heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Technische sessies met drukkers, leveranciers en toeleveranciers leverden indertijd verspreiding van kennis, maar ook innovatieve oplossingen op.


De EFTA als leerplaats
De flexodrukpersen werden beter, werden van het type “Centrale Tegendruk” bij de breedbaan drukkers, de afstellingen werden steeds verfijnder, nauwkeuriger, het register werd geweldig, de snelheden gingen omhoog en het ombouwen werd steeds sneller en eenvoudiger. De gedrukte plaatjes werden steeds beter. Dit kon ook, daar de innovatie in rasterwalsen, inkten en plaattechnologie grote sprongen maakte. Om door het woud van innovaties de juiste te vinden en de samenhang te zien, werd de EFTA een belangrijke leerplaats. De technische studiedagen werden in die tijd druk bezocht. De snelheid waarin flexodruk zich ontwikkeld heeft tot een volwaardige druktechniek is onwaarschijnlijk. Ondertussen heeft het in de verpakkingsdruk andere druktechnieken ingehaald qua omvang en concurreert het met het kwaliteitsniveau.


De 2010’s: de EFTA opnieuw uitgevonden
De EFTA begon met het succes van de flexodruk in de markt ergens rond 2010 zelf aan haar bestaansrecht te twijfelen. Immers de promotie was meer dan gelukt en de technische studiemiddagen waren qua opzet achterhaald. Leden bleven echt niet alleen lid van een vereniging voor een jaarlijks seminar en een jaarvergadering.

Het opnieuw uitvinden van de EFTA begon met de toevoeging “Benelux” serieus in te vullen. Het eerste Belgische bestuurslid werd een feit. Een strategische sessie bracht de kerntaken van de vereniging weer duidelijk op het netvlies.

Naast een vereniging van flexodrukkers en haar toeleveranciers in de Benelux die elkaar jaarlijks een paar keer ontmoeten om te netwerken op bijvoorbeeld het seminar, bleek dat er behoefte was aan echte opleidingen voor drukkers, verkopers, QA/QC medewerkers, Binnendienst-medewerkers, etc. De Flexo Academy werd geboren. De afgelopen jaren hebben steeds tussen de 15-25 leerlingen de 5-daagse Academy op locatie doorlopen en een certificaat gehaald.


Europese samenwerking op FTA-niveau
Opleidingen waren niet alleen in de Benelux nodig, maar bij bijna alle Flexo Technical Associations in Europa. Hieruit is FTA Europe ontstaan met als leden: Spanje, Frankrijk, Italië, Benelux, Engeland, Denenmarken en Zweden. Deze internationale samenwerking heeft al het nodige opgeleverd, zoals de Flexo toolbox, een App die de drukker de meest voorkomende problemen helpt oplossen, maar ook het boardmembership bij Intergraf.

Intergraf is de brancheorganisatie die de belangen van de grafische industrie op Europees niveau behartigt en beschermt. Ze vertegenwoordigen 21 aangesloten federaties uit 20 landen in Europa. De leden zijn nationale federaties die de sector vertegenwoordigen in hun nationale context. De belangrijkste taak van Intergraf is om met de leden en de Europese Unie samen te werken om het concurrentievermogen van de sector te ondersteunen. FTA Europe heeft zitting in het bestuur van Intergraf en op deze wijze is flexodruk voor het eerst vertegenwoordigd in Brussel bij de EU. De belangenbehartiging van onze leden kan zo niet beter geregeld zijn.


In de spotlights: de EFTA Benelux Flexo Awards
Om flexodrukwerk te blijven promoten – een van de oorspronkelijke taken van de EFTA – zijn de EFTA Benelux Flexo Awards in het leven geroepen. Een tweejaarlijkse wedstrijd voor drukkerijen in verschillende categorieën. De winnaars worden op een feestelijke gala-avond in Antwerpen bekend gemaakt. De winnaars doen automatisch mee met FTA Europe Diamand Awards, de Europese wedstrijd voor flexodrukkers. Deze wedstrijden en de gala-avonden zijn druk bezocht. Niet alleen de drukkerijen worden in het zonnetje gezet, maar ook de keten van o.a. plaatleveranciers, de inktleverancier, de drukpersleverancier en natuurlijk niet te vergeten: de drukker aan de pers!


Opleiden van nieuwe en bestaande flexoprofessionals
Een van de grootste problemen in de (druk)industrie is het werven (en opleiden) van medewerkers voor technische beroepen. Promotie van de bedrijfstak en reclame voor het mooie vak van drukker worden niet alleen door de landelijke federaties gedaan, maar ook op Europese schaal. Door de internationale samenwerking in FTA Europe komen er in de nabije toekomst nieuwe opleidingsmogelijkheden. Sommige associaties hebben eigen opleidingscentra met drukmachines. Opleidingen uit verschillende landen worden gedeeld. Er gaat een (Europese) wereld voor de leden van de EFTA Benelux open!

Om terug te komen op de vragen uit de eerste alinea: het lidmaatschap heeft zeker zin, samenwerken en opleiden loont en Europese belangenbehartiging is voor onze bedrijfstak essentieel. Voor een individueel bedrijf is dit lastig te realiseren. Dat vraagt om vasthoudendheid: de EFTA drukt doorrrr!

Tenslotte………een seminar bezoeken met sprekers over interessante onderwerpen of een feestelijke gala-avond bijwonen in Antwerpen (en misschien met een award naar huis  gaan), is echt een aanrader!

Juni 2020
Roel Seele
Voorzitter EFTA Benelux