22 juli 2019

EFTA ALV en mini seminar 2019

Op woensdag 9 oktober a.s. vindt in het Louwman Museum te Den Haag de Algemene Ledenvergadering van de EFTA-Benelux plaats. Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk zal de vergadering worden gecombineerd met een mini-symposium en een aansluitend locatiebezoek.  

Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor het Louwman Museum in Den Haag. Het museum, gelegen om de hoek van het secretariaat en tegenover de nieuwe Amerikaans ambassade aan de Leidsestraatweg 57, is opgezet door de importeur van Toyota in Nederland, en herbergt een unieke collectie classic cars.
 
Wat betreft de inhoudelijke kant wil het bestuur graag twee thema’s aan de orde stellen die nauw verband houden met het aandachtsveld van de EFTA: het aantrekken van talent en ontwikkelen van de vakbekwaamheid voor de flexo-industrie, en het positioneren van flexodruk in het speelveld van de verpakkingsdruk. Het bestuur nodigt de leden daarbij nadrukkelijk uit, om aan de hand van inleidingen door ervaren sprekers in discussie te gaan over de kansen en uitdagingen, en over de rol die de EFTA-Benelux daarbij kan spelen.

 

 


Programma

  • 12.00 uur Bestuursvergadering
  • 13.00 uur Aankomst deelnemers en broodjeslunch
  • 13.00 uur ALV
  • 14.00 uur Aanvang mini seminar gevolgd door een borrel 
          

 

De volgende onderwerpen en inleiders zullen acte de presence geven:

  • 14.00 – 15.00 uur Personeelsontwikkeling – werving en behoud van talent voor de flexo-industrie. Werving en behoud van jong talent behoren tot de grootste uitdagingen voor de maak-industrie in Europa. Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle aanpak die jonge talenten kan aantrekken, motiveren en laten groeien? En wat kan de EFTA doen om in een voortdurend digitaliserende wereld de vereiste competenties op peil te houden?
    De heer Appie Harmsen was voorheen personeelschef bij de Koninklijke Schut en is thans human resources directeur en mede-eigenaar bij LIPS+, een landelijk bedrijf in textielverzorging gespecialiseerd in full-service dienstverlening voor de intra- en extramurale gezondheidszorg. De heer Harmsen zal vanuit zijn langjarige HR ervaring ingaan op dit thema.
  • 15.00 – 16.00 uur Thema 2: Technologie – digitaal drukken in relatie tot flexo. Naast de geïnstalleerde flexodruk-capaciteit beschikken steeds meer bedrijven over digitale drukkcapaciteit. Enerzijds wordt dit ingegeven door de steeds kleinere oplagen en doorlooptijden en de vraag naar gepersonaliseerde marketing, anderzijds is het een uitdaging om deze aanvullende capaciteit optimaal te bezetten. Wat is de huidige stand van zaken in digital drukken en hoe kan dit flexo zo goed mogelijk ondersteunen?

Namens digitale drukpersfabrikant Xeikon (thans onderdeel van de Flint Group) zal de heer Filip Weymans als spreker zijn rentree maken bij de EFTA Benelux, en een overzicht geven van de rol van digitale technologieën in flexibele verpakkingen en aanverwante commerciële applicaties, als aanvulling op conventionele druktechnieken als flexo.

16.00 uur Bezoek aan museum op eigen gelegenheid en aansluitend borrel.
 
Toegang tot de ALV is kosteloos voor leden op voorwaarde dat zij zich vooraf aanmelden langs deze weg.