Arbocatalogi EFTA-Benelux

Arbocatalogi voor de flexografische industrie

Online arbocatalogi EFTA-Benelux
EFTA-Benelux heeft een tweetal arbocatalogi ontwikkeld. Deze arbocatalogi geven Health & Safety (arbo) oplossingen die passen bij onze branche en onze techniek(en). De aan het flexodrukproces gerelateerde arbocatalogi ‘Flexografisch bedrukken van Folie’ en ‘Flexografisch bedrukken van Etiketten’ zijn met input vanuit de leden onder leiding van Arboplaats en na overleg tussen sociale partners tot stand gekomen. EFTA-Benelux heeft hierin voor de gehele flexodruk het voortouw genomen en de standaard voor veilig werken neergezet voor de gehele branche. De Arbeidsinspectie heeft de arbocatalogi getoetst en akkoord bevonden.

Arbocatalogus 'Flexografisch bedrukken van Folie'
http://efta-folie.arboplaats.nl/

Arbocatalogus 'Flexografisch bedrukken van Etiketten'
http://efta-smalbaan.arboplaats.nl/

Processchema's 
De processchema’s vormen de ruggengraat van de arbocatalogi. Elk processchema is opgebouwd uit verschillende processtappen die specifiek zijn voor de branche en per processtap zijn de relevante risico’s aangegeven. Dit heeft uiteindelijk overzichtelijke en gebruiksvriendelijke arbocatalogi opgeleverd.

Oplossingen
De honderden oplossingen vormen de eigenlijke inhoud van de catalogus. Dit is waar de meeste gebruikers naar op zoek zijn. Oplossingen waarmee men zelf de risico’s binnen het bedrijf kan beheersen. En die aansluiten op de in de eigen bedrijfs-RI&E geconstateerde aandachtsgebieden. Kortom: maatwerk voor risicobeheersing.