Relevante organisaties voor de verpakkingsindustrie

Waar kunt u terecht voor meer informatie m.b.t. duurzaamheid en verpakkingen?

Duurzaamheid en verpakken
Er zijn binnen de verpakkingsindustrie in de Benelux tal van organisaties die zich bezig houden met duurzaamheid en verpakkingen. Hieronder een overzicht van enkele relevante organisaties.

Kennisinsituut Duurzaam Verpakken (NL) 
Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken is op 1 januari 2013 opgericht en vloeit voort uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 die de Nederlandse overheid, het verpakkend bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar hebben gesloten. Hierin is vastgelegd dat bedrijven de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken en de verpakkingsketen gaan verduurzamen.

Uitgangspunten van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken:

  • het terugbrengen van de milieudruk van verpakkingen/product-combinatie;
  • het beperken van het grondstoffengebruik;
  • het economisch sluiten van ketens: afval is grondstof.

Bezoek voor meer informatie: www.kidv.nl 

PRN (NL)
PRN is de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton. Dit systeem bestaat sinds 1998 en is vastgelegd in het Papiervezelconvenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel is de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren.

Bezoek voor meer informatie: www.prn.nl 

HEDRA (NL)
HEDRA is de afkorting van Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen. HEDRA is de Nederlandse brancheorganisatie die de milieubelangen behartigt van de producenten van drankenkartons. Het bedrukken van drankenkartons geschiedt tegenwoordig overwegend in flexo.

Bezoek voor meer informatie: www.hedra.nl 

Fost Plus (BE)
Fost Plus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Bezoek voor meer informatie: www.fostplus.be 

OVAM (BE)

OVAM is Vlaamse administratie die de wetgeving voorbereidt en de uitvoering ervan mogelijk maakt. Daarvoor beschikt ze over verschillende instrumenten zoals subsidies, heffingen, sensibilisering, regelgeving, engagementen van de industrie, etc.

Bezoek voor meer informatie: www.ovam.be 

VAL-I-PAC (BE)
VAL-I-PAC werd opgericht in 1997 op initiatief van de Belgische economische wereld en heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en coördineren.

Bezoek voor meer informatie: www.valipac.be